UYGULANAN TESTLER

BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Cümle Tamamlama Testinin Belirgin Özellikleri:

·         Uzmanlar tarafından uygulanır. Kısa sürede biten ve kolay değerlendirilen bir testtir. Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.

·         Test tabi tutulan bireyin iç dünyasına ilişkin sorunları ortaya çıkarır.

·         Bedensel engelli kişilerin duygu ve düşüncelerinin kolaylıkla ortaya çıkmasını sağlar.

·         Diğer yansıtma testlerine göre güvenilirliğini hiç kaybetmeyen ve geçerli olan bir testtir.

·         Bireye uygulandığı gibi grup halinde birden fazla kişiye de uygulanmaktadır.

·         Bireye zorlama gerektirmeden tamamen iç dünyasını yansıtacak şekilde cevap seçenekleri sunmaktadır.

·         Testi uygulayan kişinin etkisi bulunmamakta taraf tutması engellenmektedir.

·         Sorunların tespiti ve tedavisi için önemli ipuçları vermektedir.

A ve B formatında uygulanan testte A formatı 56 eksik cümle olup 8-16 yaş aralığındaki çocuklara, B formatı ise 67 eksik cümle olup 16 yaş üzeri bireylere uygulanmaktadır. Objektif bir test olan Beier cümle tamamlama testi her bir cümlenin bir davranışı sergilediği bir testtir. Cümleler pozitif, negatif veya kelime ile alakasız nötr şekilde tamamlanabilir. Her bir cümlenin üzerinde te-tek durularak test değerlendirilir. Herhangi bir etkilenme ya da yardım söz konusu olmadığından, cümleler tamamen bireyin tutum ve davranışları ile iç dünyasını sergilemektedir.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ

Amacı: Düss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorun­larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öykü­ler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duya­bilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Her öykü veya öyküdeki kahraman­lar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir.

Kime uygulanabilir? Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış ol­makla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi ola­rak uygulanabilir.

METROPOLITAN Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.
Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir 
Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir .

 

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Asıl formu İngilizce (Peabody- Picture-Vocabulary Test) olan Peabody Resim-Kelime Testi,  Dunn tarafından hazırlanmış, Katz ve arkadaşları tarafından 1972 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır (Katz, Önen, Demir, Uzlukaya ve Uludağ,1974). Test, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. Testte, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır. Her biri 4 resimden oluşan 100 kart ve kayıt formu vardır. çocuğun her kartta bulunan dört resim arasından, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir. Çocuk Her doğru yanıtı için 1 puan alır. Son sekiz sorudan altı tanesine yanlış cevap alınana kadar devam teste devam edilir. Puanların toplamı testin ham puanını oluşturmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur, 10-15 dakikada yanıtlanabilmektedir

GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

            Her biri ayrı bir kart üzerinde olan 9 şekilden oluşan test L.A.Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir. Motor algılama konusunda bilgi veren test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir.Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarakda kullanılır.

            Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi

Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka
Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.
Kimlere uygulanabildiği: 7,8 ve 9 yaş çocuklarına
Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Beck Anksiyete Ölçeği içeriği

Dr. Aaron T. Beck oluşturduğu bu test teşhisten daha çok tarama amaçlı kullanılan bir ölçüm aracı olsa da, pek çok psikolog bu testi hızlı teşhis amaçlı olarak da kullanmaktadır. Beck anksiyete ölçeğinde; bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma, Terleme (sıcaklığa bağlı olamayan),titreklik, kontrolü kaybetme korkusu, dehşete kapılma, sinirlilik, midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi veyahut boğuluyormuş gibi olma duygusu gibi soruların olduğu toplamda 21 soru  vardır. Bu sorulara kişi hiç, hafif, orta, ciddi olmak üzere toplamda 4 sıktan birini işaretler. Bu soruları işaretler kişi bu testi yaptığı günden itibaren geçirdiği son bir haftayı da hesaba katmalıdır. Bu şıkları geçirdiği son bir haftayı dikkate olarak doldurmalıdır.

 BENTEN GÖRSEL BELLEK TESTİ

Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır.

OYUN TERAPİSİ

Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. Güvenli bir ortam yaratan eğitimli bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilirler. Bu işlevde çocukların duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çok çeşitli oyuncaklar çocuklara sunulmuştur. Çocuklar; sanat, kum, hayal gücü gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar. Oyun terapisi, travmatik deneyimler geçiren çocukların duygularına ulaşmayı sağlar. Bunlara nasıl mücadele edeceklerini öğretir. En çok uygulanan teknik rol oyunlarıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda konuşma da yapılır. Oyun materyalleri: kuklalar, oyun evleri, minyatür tiyatrolar, oyun hamurları, kâğıt ve renkli kalemler. Zor deneyimler ve durumlar tekrar canlandırılır ya da figürlerle ve resimlerle ortaya konur. Çocuklar bu sayede negatif duygularını yeniden yaşarlar ve terapistin yardımıyla üzerinde çalışma şansı bulurlar. 5 yaşından büyük çocuklara, psikoterapi temelli oyun terapisi, anne-babanın ölümü, boşanma ve cinsel istismar gibi ağır deneyimler geçiren çocuklara yardımcı olur.

5’Lİ TARAMA TESTİ

Kısa süreli hafıza , uzun süreli hafıza , dikkat , odaklanma, zamanı verimli kullanabilme yetilerinin değerlendirildiği 3 yaş ve üzerine uygulanabilen bir değerlendirme testidir.

DİKOTİK DİNLEME TESTİ

Dikotik dinleme testi; işitsel sistemdeki fonetik işlemlemenin asimetrisi çalışmalarında
kullanılan girişimsel olmayan, uygulaması kolay ve düşük maliyetli bir yöntemdir.
Sessiz-sesli harflerden oluşan hecelerin (consonant-vowel/CV) aynı anda, iki farklı
kulaktan dinletilmesiyle yapılan testte, katılımcılar duydukları hece için yanıtlarını
verirler. Klasik dikotik dinleme testi sonucunda sağlıklı kişilerin %65-90’nında sağ kulak
tercih edilir. Kulak tercihi mekanizmasını açıklamak için anatomik bağlantılara dayanan
duyusal (aşağıdan yukarıya işlemleme/bottom up processing) ve kortikal kontrolün
(yukarıdan aşağıya kontrol/top down control) rol aldığı dikkate bağlı iki ana model ileri
sürülmüştür. Bazı patolojik durumlarda yapılan çeşitli dikotik dinleme testi araştırmalarında,
bu testin sol hemisferdeki merkezlerin normal çalışıp çalışmadığının belirlenmesi,
dikkat eksikliğinin tespiti, kallozal transfer fonksiyonunun tayininde kullanılabileceği
önerilmektedir.