BERARD METODU

İŞİTSEL ALGI GELİŞİMİ (BERARD METODU) NEDİR?boy_at_computer_with_headphones

BERARD METODU;

 • Her şeyden önce bir tedavi yöntemi değil; işitsel algıyı destekleyici bir metotdur.
 • Bu metot İşitsel Algı metodudur.
 • Algının tümüne işitsel yollarla ulaşır.
 • Aynı zamanda bu metot için beynin ön gelişimi denilebilir.

İşitsel algı metodu tarihçesine bakacak olursak; Fransız Dr. Guy Berard keşfetmiş ve yoğun çalışmalar sonucunda herkese uygulanabilir hale getirmiştir. Guy Berard çocuklarında beliren bazı sorunlardan dolayı bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Dr. Guy. Berard uzun yıllar boyunca yaptığı klinik çalışmalar, denemeler ve tecrübelerden sonra bu yöntemi bulmuştur. Berard çalışmalar sırasında kulağa mini kamera dediğimiz sistemleri yerleştirmiş ve on yıl boyunca bu çalışmaları bilimsel olarak kanıtlamıştır.
Yaptığı çalışmalar sonunda ortaya çıkanlar bunlardır;

 • İnsanın kulağı ve beyni çapraz bir işletim sistemine sahiptir.
 • Yani sağ kulaktan işittiğimiz bilgiler sol zihne hızlı bir şekilde ulaşabilirken; sol kulaktan işittiğimiz bilgiler önce sağ zihne buradan da sol zihne gitmektedir.

“İki kulağımızdan da eşit bir şekilde işitmiyor muyuz?”

 • Evet, bizler iki işitme duyu organına sahibiz.
 • Ancak tek bir algı-motor-yorumlama merkezimiz var. İşte burası sol zihnimizdir.
 • Yani her iki kulaktan da işittiklerimiz tek bir mantık merkezi olan sol zihinde işlenmektedir.
 • Bu nedenle algıya en yakın yer olan sağ kulak ağırlıklı işitmek önemlidir.
 • Bizler aslında Guy Berard’ın da tezinde bahsettiği sağ kulak olan öğrenme kulağımızı gündelik hayatta önemini fark etmiyoruz.

Şimdi beyindeki etkisini görelim;

 • Hepimiz biliriz beynimiz kıvrımlardan oluşur ve sağ ve sol olmak üzere iki loba sahiptir. Sağ zihnimiz ve sol zihnimiz farklı işlevlere sahiptir.
 • Sağ zihnimiz; Bütünü gören, sanat, müzik, resim, ,duygusal, sözel ifade ettiğimiz, bedenin solunu kontrol eden kısmımızdır.
 • Sol zihnimiz ise mantık, yorumlama, analiz, dil konuşma merkezimiz, matematik, yabancı dil, kelimelerin saklandığı yerimizdir.

Biliyoruz ki; her insan da sağ ve ya sol zihinden biri baskın çalışır. Guy Berardın’ ın tezine göre sağ zihin ve sol zihni olabildikçe yüksek çalıştırmak insanın öğrenme kalitesini artıran bir durumdur.
Bununla birlikte bu çalışmalar sonunda Berard yöntemi:

 • Sağ zihin ve sol zihin loplarını aktifleştiren çalıştıramadığımız kısımların çalışmasını sağlayan,
 • Algılamayı artıran,
 • Odaklanmayı sağlayan,
 • Farkındalığı artıran,
 • Sağ kulağı eğittiği içinde öğrenmeyi kolaylaştıran,
 • İşittiklerimizi dinlemeye dönüştüren,
 • Sözel ve sayısal ifadede başarıyı artıran özgüveni artıran,
 • Kaliteli zaman kullanımını öğreten bir metottur.

Berard metodunun her bireye göre değişiklik gösteren onarma ve yapılandırma gücü vardır. Aslında bu gücü beynin işleyiş yapısına uygunluğundan alır. Şöyle ki;

 • İnsan beyni içinde milyarlarca nöron(sinir hücresi) vardır.
 • Bu sinir hücreleri arasındaki sağlıklı iletişim ve veri aktarımı bizleri; dikkatli, verimli, kolay algılayabilir ve düzgün iletişim kurabilir hale getirir.
 • Sağlıklı bir veri aktarımı ise; beyin içinde bulunan hormon dengesinin yeterli düzeyde salgılanabilmesi temellidir.
 • Bu hormon dengesini; serotonin, gaba, dopamin vb. hormonların bir araya gelmesi oluşturur.
 • Bir insan beyni nöronlar arası iletişimi gerçekleştirmek için yeterli hormon dengesini kendisi üretebiliyorsa; dil konuşma, dikkat, konsantrasyon, algı, ders çalışma vb. konularda sıkıntı çekmeyecek demektir.

Ancak; beyinde sağlanması gereken hormon dengesi yeteri kadar sağlanamamışsa birçok farklı sorun ve hastalıkla karşı karşıya kalabilirsiniz demektir. Örneğin;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
 • Özgül öğrenme güçlüğü ailesi( Disleksi Ailesi)
 • Kaygı durum bozukluğu,
 • Stres yönetimi,
 • Dil konuşma ve dil öğrenme problemleri
 • Motivasyon eksikliği
 • Algı ve konsantrasyon bozuklukları
 • Dikkat dağınıklığı
 • Hafıza yetersizlikleri, bunlardan başlıcalarıdır.

Hormon dengesinin bozulması veya üretilemez hale gelmesinin birçok sebebi vardır. Modern dünyada maruz kaldığımız;

 • Aşırı teknoloji,
 • Radyasyon,
 • Stres,
 • Yetersiz uyku,
 • GDO’lu gıdalar,
 • Annenin hamilelik sırasında yaşadığı bir gerginlik, tüm bu sebeplerden bir kaçı olabilir.

Berard metodu uygulaması sırasında yüksek frekanslı sesleri işiten beyin;

 • Ciddi bir hareketlenme yaşar.
 • Uzun zamandır işlevini yitirmiş nöronlar canlanır.
 • Nöronlar daha fazla komut aktarım ihtiyacı duyarlar.
 • Beynin şimdiye kadar kendine çizdiği sınırlar ortadan kalkar
 • Beyinde kullanılmayan alanlar düşünme mekanizması içine dahil olur.
 • Dil konuşma merkezi hareketlenir.
 • Nöronların iletişim ihtiyacı hormon dengesinin kişinin beyninde kendiliğinden sürekli sağlanmasına sebep olur.

 

BERARD METODU NASIL UYGULANIR?

Bu metot 10 yıllık çalışmalar sonucunda ortaya konmuş bilimsel olarak geliştirilmiş Earducator denilen bir cihazla uygulanır. Eğitim 2 farklı program halinde uygulanabilir;

1- 20 gün boyunca her gün, günde yarım saat,
2- 10 gün boyunca her gün, günde iki kez yarımşar saat olmak üzere.( Ancak 2. alternatif uygulamada aynı gün yapılacak iki seans arasında mutlaka 3 saat olmalıdır.)

metod, İşitsel Algı  için geliştirilmiş özel kulaklıklar yardımıyla verilir. İnsan beyninin ses frekansı algılama kapasitesi 20 ile 20.000 frekans arasındadır. Ancak bu alt ve üst eşiğe yaklaşan frekanslarda uyarılma bireylerin günlük hayatlarında çok karşılaşılan bir durum değildir. Modern hayatta genellikle 50 ile 100 ses frekansı arasında uyarılırız. Bu potansiyelimizin altında kalmamıza neden olur. Ancak Berard Metodu 20 ile 20.000 arası frekansların insan beynine müzik yoluyla iletilmesini sağlar. İşitsel Algı Eğitimi bu sebeple insan beyni ve gelişimi açısından çok verimli ve önemlidir.

İşitsel Algı Metodunu almak için;

 • 3 yaşını doldurmuş olmak,
 • Sağlıklı kulaklara sahip olmak,
 • Psikiyatrik tanı sahibi olmamak (Şizofreni,Paranoya), yeterlidir.

İşitsel Algı Metodu seanslar sırasında;  Fransa’dan özel gelen hidden çalışmaları, parça-bütün ilişkisi geliştirmek amacıyla puzzlelar, görsel hafızayı ve el becerisini destekleyici tangramlar ve zeka geliştirici oyunlarla desteklenmektedir. Özel bir metod  olan Berard metodu, alanında uzman olan sosyologlarımızın birebir öğrenci gözlemleri ve ailelere/bireylere verilen dönütleriyle daha da faydalı hale gelmektedir. Metodun asla bir yan etkisi olmadığı gibi; DÜNYA ASHA TIP ÖRGÜTÜ tarafından onaylıdır.
İşitsel algı gelişimi / Berard AIT Metodu bir algı geliştirme yöntemidir . Herhangi bir şekilde tıbbi ve iyileştirici bir tutum taşımaz .

DR. GUY BERARD KİMDİR?oldnew1

Fransız asıllı Dr. Guy Berard tıp hayatına cerrah olarak başlamasına karşın daha sonra kulak-burun-boğaz uzmanlığını tercih etti ve bugün dünyada dev bir konsantrasyon yöntemi olarak tanınan yöntemini inşa etmeye başladı.
Dr. Berard’ın ilk 5 yıllık çalışmasını takip eden yıllarda yaptığı klinik çalışmalar, denemeler ve tecrübelerden sonra yöntemi bugün, 1960′dan bu yana dünyaya hizmet vermektedir. www.drguyberard.com
Uzun yıllar Fransa ile ABD arasında çalışmalarını sürdürürken, Autism Resarch Institute başkanı Dr. Bernard Rimland www.autism.com tarafından Berard Yöntemine AİT unvanı verilmiştir. Ondan sonra Berard AİT Yöntemi olarak tanınmıştır. AİT’nin açılımı Auditory Integration Training (İşitsel Algı Yöntemi) demektir.G. Berard, bugün dünyaca tanınan ve bilimsel çalışmaların yapıldığını gösteren rapor sonuçlarına dayanarak ve de bir kulak-burun-boğaz doktoru olarak, yönteminin felsefesinin temellerini aşağıda belirler.

 • Davranışlardaki olumlu değişmeler işitmenin dinlemeye dönmesi ile olur.
 • Konsantrasyon ve algının yükselmesi için işitme dinleme’ye döndürülmelidir.
 • Dış dünyayı nasıl algıladığımız, sesleri nasıl algıladığımıza bağlıdır. Bu yüzden sesi işlediğimiz ve süzdüğümüz zaman algımız da değişir.
 • Öğrenmede sağ kulak baskın olmalıdır. Sağ ve sol kulak aynı derecede baskın da olabilir. Öğrenme kulağı sağ kulaktır ve bu yüzden Berard AIT Yöntemi sağ kulağı eğitir.

Berard 98 yıllık yaşamında kendi kulak çınlama sorununu ve çocuklarının öğrenme güçlüğüne çare ararken bulduğu ve geliştirdiği ve kendi adıyla anılan Berard Metodu, Berard’ın daha sağlığında dünyanın her bir köşesinde binlerce kişiye yardım etmiş olup, vefatından sonra da yüzbinlerce kişiye yardımcı olmaya devam etmektedir. Kulak çınlaması ve bugün disleksi dediğimiz öğrenme güçlüğü ile başlayan bu çalışmalar günümüzde konsantrasyon ve dikkatin uç derecede gerekli olduğu her alanda kullanılmaktadır. Okula başlayacak olan ya da özel eğitim alan çocuklardan başlayarak, sporda, sanatta ve iş hayatında hedefi keskin olan tüm kişiler yararlanmaktadır. Konuşma gecikmesi ve kekemelik durumlarında konuşma  öncesi bir ön çalışma olarak önemli bir yeri vardır. İsim ve yüz hafızası zayıflamaya başlayan ya da unutkanlıklardan şikayet eden kişiler bu sorunlarla eğitim sonrası başa çıkabilmektedir. Stres yaşamında olduğu halde stresle baş edebilme yeteneğini Berard eğitiminden sonra devreye sokmaktadır.
Dünyaya böyle bir metodu hediye eden ve 98 yaşına kadar yaşayan Guy Berard kendi sağlıklı yaşamını her yıl kendine uyguladığı ‘Berard AIT’ seanslarına borçlu olduğunu söylemiştir.

Berard Metodu 1960’tan bu yana Dünya’da ve 2004’ten bu yana TÜRKİYE’de hizmet veriyor.

“İşitsel algı metodu /Berard metodu bir algı eğitim yöntemidir. Herhangi bir şekilde tıbbi yada hastalık iyileştirci bir tutum taşımaz.”

Berard Metodunun Etkileri

berard-metod-1Yöntemde sağ kulağın duyma ve dinleme becerisini geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağ kulağa verilen müzik beynin sol tarafına giderek, sol beynin işlevi olan algı, odaklanma, yorumlama ve yaratıcı düşünme gibi işlevleri daha aktif hale getirerek çocukta olumlu yönde ilerleme, gelişme kaydedilmesine yardımcı olur. “Berard AIT Metodu, işitsel algılama potansiyelimizi en üstün seviyede kullanmamızı sağlayan bir tekniktir. Tekniğin amacı; kulağın daha iyi işitmesi değil, kulağın dinlemeyi öğrenmesidir. Amaç, kulağın ses analizini iyi yapabilmesi ile işitsel algının gelişmesidir. İşitme fonksiyonu ne kadar düşük olursa olsun kişinin işitme potansiyelini, işitsel algısının artmasında kullanmaktır.”

Çocuklarda Berard Metodu

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Algı yükselir, öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Sözel ifade artar,
 • Direnç gösteren çocuklarda uysallık ve öğrenmeye istek görülür,
 • Aile ile işbirliği artar,
 • Arkadaşlarıyla geçimi çok iyi duruma gelir, iyi iletişim kurar,
 • Söz dinleme eğilimi yükselir,
 • Okuma ve konuşma becerisi güçlenir,
 • Dil öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Özgüven artar,
 • Motor hareketler gelişir,
 • İletişimin gelişmesi ile ailede ahenkli bir yaşam oluşur

 

Öğrencilerde Berard Metodu

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Derse odaklandırır,
 • Zihin dikkati dağıtan sesleri kontrol altına almayı öğrenir,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Derse çalışma isteğini artırır,
 • Hafızayı kuvvetlendirir,
 • Özgüveni artırır,
 • Sözel ve yazılı ifadeyi geliştirir,
 • Sınav stresini ortadan kaldırır,
 • Zamanı iyi kullandırır,
 • Dikkat ve işlem hatalarını azaltır.

 

Yetişkinlerde Berard Metodu

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Özgüveni ve yaşam zevkini arttırır,
 • İş verimliliğini ve performansını arttırır,
 • Hafıza (isim-yüz) güçlenir,
 • Dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır,
 • Kişisel gelişime yardım eder,
 • Stresi yönetmek kolaylaşır,
 • Endişeleri yönetebilimeyi sağlar,
 • Strese dayanıklık yükseldiğinden uyku düzeni sağlar.

 

Özel eğitim alan çocuklarda etkileri;

Yöntemin etkililiği yurt dışında ve Türkiye’de araştırmalarla kanıtlanmıştır ve Berard yöntemini kullanan aileler, yöntemin olumlu etkisi konusunda hemfikirler…

 

“Otizm”de ne işe yarar;

 • Alıcı dili ve ifade edici dili geliştirir,
 • Dikkati artırarak göz kontağı kurmaya yardımcı olur,
 • Yönergelere uyma davranışında artma görülür,
 • Algıyı yükseltir,
 • Oyun oynamada ve oyuna katılmada artma görülür,
 • Daha sakin ve mutlu olurlar,
 • Kendilerini daha rahat ifade ederler.

 

Özgül öğrenme güçlüğünde ne işe yarar;

 • Dikkati arttırır,
 • Ders çalışma isteğini artırır,
 • Konsantrasyon ve odaklanmayı artırır,
 • Sınav kaygısını azaltır,
 • Okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • İletişimi sağlayarak sosyal alanlarda kendini ifade etmesini kolaylaştırır.

 

Özel Eğitim Alan Ve Otizmli Öğrencilerin Ana-Babalarının Ve Öğretmenlerin Berard Metodundan Sonraki İfadeleri:

 • İtaat etme yükseldi.
 • İşbirliği arttı.
 • Ödevlerini (eskiye oranla) yapma isteği daha iyi.
 • Yazma ve konuşmada ifade yükseldi.
 • Özgüveni arttı.
 • Hatırlaması daha iyi. (Hem yaptıkları hem çalıştıkları için)
 • Uykusu düzeldi.
 • Direnç azaldı.
 • Arkadaşlarıyla iletişim ve geçimi çok iyi oldu.
 • Konuşurken bizi daha iyi dinlediğini fark edebiliyoruz.
 • Çalışırken odaklanması çok iyi oldu.
 • Verilen komutlara uyması çok iyi oldu.
 • Dinlerken örneğin giyinme becerisi de yükseldi.
 • Dikkatini birkaç çalışma üzerinde odaklayabilmeyi ve değiştirebilmeyi öğrendi.
 • Eğitime koyduğu direnç kırıldı.
 • Çalışırken ortaya çıkan strese karşı dayanıklılık çok iyi oldu.
 • Okuma ve konuşma becerisi yükseldi.
 • Okulda ve evde yaşadığı endişe ve korkular azaldı.
Aldığım 20 dinleti sonrası hemen, örneğin konsantrasyonum düzeliyor ya da stresim azalıyor mu?

Evet, bireyler daha dinletiler bitmeden etkinin başladığını hissetmeye başlıyor. Bunlara, küçük değişimler denilebilir. Asıl değişim ve gelişim 6 aya yayılıyor. 6 ayın sonunda ulaşabileceği en yüksek seviyesini buluyor.

Evde yapılması gereken alıştırmalar var mı?

Hayır, dinletiler ve her türlü uygulamalar danışmanlığımızda uygulanır ve ev ödevi tarzında çalışmalarımız yoktur.

Yan etkileri var mı?

Olumsuz hiç bir yan etkisi yok. Olumlu olarak birçok yan etkileri görülmektedir. Örneğin sadece konsantrasyonunu artırmak icin metodu alan bireyinkonsantrasyonunu yükseltiği gibi sözel ve yazılı ifadesini de geliştirebilir, ayrıca resim yeteneğini keşfedebilir ya da şiir yazmaya başlayabilir.

Etkisi ne kadar sürer? Tekrar yaptırmam gerekiyor mu?

İlk kez lise sıralarında Berard Metodu alındığında üniversiteye hazırlanan öğrenciler için yeterli olacaktır. İlköğretim sıralarında ilk kez Berard Metodu alındığında ise yukarı sınıflarda tekrarlanmasi uygundur. Konsantrasyonu bozuk bireyin  bir de aşırı aktifliği ve otizmi varsa o zaman belirli aralıklarla tekrarlanması ile algının giderek yükselmesini sağlayacak böylece özel eğitimden aldığı verim de giderek yükselecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir