BERARD METODU FAYDALARI

 • Terapi veya tedavi değildir. EĞİTİM ÖNCESİ

 • HAZIRLAYICI  işitsel algı uygulamasıdır.

 

Elde Edilen Bulgular

 • Dil ve konuşma becerisinin,

 • Kullandığı sözcük sayısının,

 • Yazılı ve sözel ifade etme becerisinin,

 • Göz teması süresinin,

 • Dikkat ve motivasyonun,

 • Komutları yerine getirme becerisinin,

 • Oturma süresinin,

 • Özgüvenlerinin,

 • Resim ve müzik yeteneğinin,

 • Eğitimde konsantrasyonun,

 • Okul başarısının,

 • Özbakım becerisinin,

 • Verilen görevi yerine getirme becerisinin,

 • Sorumluluk taşıma duygusunun,

 • Planlama ve programlama becerisinin,

 • Yaratıcılıklarının arttığı

 • Hiperaktivitenin ,

 • Kekemeliğinin,

 • Endişe ve korkularının,

 • Yüz ifadesindeki donukluğun,

 • Hareketlerdeki tutukluğunun azaldığı,

 • Çevre ile daha ilgili oldukları,

 • Konuşmasının daha anlaşılır olduğu

 • El-göz koordinasyonunun,

 • Denge ve koordinasyonunun,

 • Algılama, yorum yapabilme becerisinin,

 • Ritim duyusunun geliştiği

 • Daha kolay arkadaşlık kurduğu ve pekiştirdiği,

 • Daha uzun cümleler kurduğu,

 • Uykusunun düzeldiği,

 • Seslere olan hassasiyetin ortadan kalktığı,

 • Davranışlarının normalleştiği,

 • Yaşam kalitesinin yükseldiği

 • Evde ve okulda iyi uyum gösterdiği,

 • Okuduğunu anladığı,

 • Daha düzgün yazdığı,

 • Liderlik çabalarının olduğu,

 • Hafızasının güçlendiği,

 • Geçmişe dair yaşananları,

 • Öğrendiklerini çabuk ve kolay hatırladığı,

 • Daha iyi bir ruh haline sahip oldukları,

 • Önceden ret ettiği yiyecekleri artık yediği, tespit edilmiştir.

   

 • Terapi veya tedavi değildir. EĞİTİM ÖNCESİ

 • HAZIRLAYICI  işitsel algı uygulamasıdır.

 •