Bilimsel Raporlar

 

2014, Berard Auditory Integration Training: Behavior Changes Related to Sensory Modulation

Libertas Academica Feb 2014(http://www.la-press.com, Autism Insights)
Sally S. Brockett1, Nancy K. Lawton-Shirley2 andJudithGiencke Kimball

1- IDEA Training Center (InnovativeDevelopmentsforEducationalAchievement, Inc.), North Haven, CT, USA.
2- Points of Stillness, LLC, USA.
3-Department of OccupationalTherapy, University of New England, Portland, ME, USA.

Berard İsitsel Algı Eğitimi:
Algı modüle edildikten sonraki davranışsal değişiklikler
Bu projenin amacı: Eğer davranışlar işitsel algı ile bağlantı ise,  10 gün (günde 2 kez) Berard AIT uygulamasından sonra olumlu değişiklikler görülür.
Çalışma:
54 engelli öğrenci (34 otizmli), 3-10 yaş grubunda Berard AIT aldıktan sonra takibe alındı. Öğrencilere, 30 dakika ve günde 2 defa olarak 10 gün peşpeşe Berard  AIT uygulandı. Dinletiler arasında üç saat mola verildi. Uygulamadan 1 hafta önce, 1 ay, 3 ay ve 6 ay sonra  yapılan testlerle veriler kayda geçirildi.
Sonuç:
Varyans analizi (ANOVA) ShortSensoryProfıle (SSP) nin toplam test sayı ve kişisel faktör bölümü gelişimi birince testten, son test kadar gelişim gösterdiği görüldü. (P < 0.01)

Davranışsal problemlerin (ABC)–AberrantBehaviorChecklist değerlerine göre, beş maddede olumlu yönde düzenlendiği görüldü.(P<0.01)
Hyperactivity 29% reducedwith P < 0.01 significance
Irritability 29% reduced “
Inappropriatespeech 27% reduced “
Stereotypy 40% reduced “
Lethargy 34% reduced “

Hiperaktivite %29 azaltılmış P< 0.01 (istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler)
Sınırlılık % 29 “azaltılmış “
Anlamsız konuşma % 27 “azaltılmış “
Stereotipi % 40 “azaltılmış “
Tembellik % 34 “azaltılmış “

Gelişim genellikle bir ay içinde ve eğitim den üç ve altı ay sonra kendini gösterdi.

ABC ile SSP faktörlerinin bağlantısı şunu gösteriyor: SSP ve ABC ile ölçülme sonucunda dört davranışsal faktörlerin, gelişimde, aynı sonuca ulaştığı görüldü.
Sonuç:
SSP ile ABC arasındaki bağlantıyı gösteren bu çalışma, genel geçerliği olacağını göstermese de projede Berard AIT eğitimi alan bu çocuklarda gelişim görülmüştür.
Autism Insights Berard Auditory Integration Training:
Behavior Changes Related to Sensory Modulation

Sally S. Brockett1, Nancy K. Lawton-Shirley2 and Judith Giencke Kimball3
1- IDEA Training Center (Innovative Developments for Educational Achievement, Inc.), North Haven, CT, USA.
2- Points of Stillness, LLC, USA.
3- Department of Occupational Therapy, University of New England, Portland, ME, USA. ABSTRACT
OBJECTIVE: The purpose of this study was to determine if behaviors specifically related to sensory modulation showed positive changes following
10 days of Berard auditory integration training (AIT).
METHOD: Cases of 54 children with disabilities (34 with autism), ages 3–10 years, who received Berard AIT, were reviewed. Children received 30 minutes
of training twice a day, separated by a minimum of three hours, for 10 consecutive days. Data were collected within one week before intervention and
at one, three, and six months post-intervention.
RESULTS: Analysis of variance (ANOVA) indicated that Short Sensory Profile (SSP) total test scores and individual factor sections improved from pretest
to post-test (P  0.01). Behavioral problems reduced on all five factors of the Aberrant Behavior Checklist (ABC) (P  0.01). Most changes occurred
within one month of intervention and maintained at three and six months. Correlations among the ABC and SSP factors indicate that sensory modulation
as measured by the SSP is a significant contributor to four of the behavioral factors measured by the ABC.
CONCLUSIONS: Although causality cannot be determined using this study design, scores on the SSP and ABC improved in a group of children who received Berard AIT.

1aKAYNAK

http://www.berardaitturkiye.com/bilimsel-raporlar/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir